Sponsringspolicy

Bakgrund

All sponsring för BabyNord ska ligga inom ramen för denna sponsringspolicy. Hur gärna vi än vill, har vi inte möjlighet att hjälpa alla och denna policy utgör därför utgångspunkten för vår sponsring.

Varför?
Vi vill att många människor ska uppfatta och uppskatta vår sponsring.
Sponsringen är ett sätt för oss att visa på vårt samhällsengagemang.
Sponsringen ska bygga varumärke och relationer.
Sponsringen ska öka kännedomen om vår verksamhet och förstärka vår profil.

Vi undviker
Att vår sponsring går till målgrupper som ligger utanför vårt företags målgrupp.
Att vår sponsring riktas till affärsdrivande verksamheter.
Att sponsra verksamheter som inte delar våra värderingar, moral eller miljöpolicy.
Passiv och rutinmässig bidragsgivning (gåvor). 

Kännetecken på bra sponsring för oss
Vi engagerar oss i barn och har fokus på viktiga samhällsprojekt utifrån ett barnperspektiv.
Vår medverkan bidrar till att skapa positiva upplevelser och glädje.
Stämmer överens med vår värdegrund och profil.
Kännetecknas av ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.
Följer Skatteverkets regler för Sponsring, genom att bland annat innehålla en motprestation till ett värde som svarar mot det lämnade sponsringsbidraget, dvs är inte en gåva. 


Aktuellt just nu

BabyNord stödjer Giving People som hjälper ekonomiskt utsatta barn. JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.