fairtrade

Fair Trade

"Fair Trade" innebär att ge akt på följande principer:

  • Produktionen sker till rättvis lön: de anställda och deras familjer ska ha möjlighet att försörja sig med hänsyn tagen till levnadskostnaderna i landet.
  • Produktionen sker i ett socialt acceptabelt klimat: syftar på arbetsmiljö, arbetsvillkor, antal arbetstimmar osv.
  • Lokalt producerade material: för att stödja den lokala ekonomin.
  • Respektera miljön: när det är möjligt använda naturliga material och ekologiskt odlat.
  • Finansiering: ofta kan inte producenter i Tredje Världen klara inköp av tillräckliga eller högkvalitativa material som krävs för produktionen. I de fallen är inte bara produktionen av varan utan även inköp av råmaterial finansierade på förhand.
  • Överföring av kunskap: avser i första hand att lära ut speciella tekniker och i andra hand avses ett större kontext.
  • Överföring av produktionsresurser: symaskiner, verktyg etc.
  • Handelsrelationerna baserar sig på samarbete, inte konkurrens: design av modeller, materialval, produktionsplanering… allting sker i samverkan.
  • Kontinuitet i handelsrelationen: innebär att byte av leverantör inte sker efter en eller ett par ordrar, t ex pga bättre pris. Producenten är garanterad ett konstant arbetsflöde.

Peppa, babyhängmattor, BB-tai, BB-slen och BB-sling tillverkas inom ramen för Fair Trade i Indien. Organisationerna är medlemmar i World Fair Trade Organization, WFTO. För mer information, se www.wfto.com.